Reference

Niskogradnja

VALBRUNA SPORT – streljana Turnina 2020

GRAD ROVINJ – Izgradnja infrast. i uređenje ulice Centener u Rovinju 2017

CENTAR KOVAČIĆ d.o.o. Ludbreg – Tehnički pregled Rovinj 2011

BOLNICA ROVINJ – Terapeutska plaža Bolnice dr. M. Horvat Rovinj 2018

USLUGA d.o.o. Poreč – Izgradnja kanalizacije sela Štifanići u Poreču 2017

GRAD ROVINJ – Uređenje Trg brodogradilišta Rovinj 2006

Uređenje okoliša i objekata

MAISTRA – Amarin jugoistočna i središnja plaža 2020

MAISTRA – Okoliš hotela Park u Rovinju 2019

MAISTRA – Okoliš hotela Monte Mulini u Rovinju 2007

GRAD ROVINJ – Agility sportsko igralište 2019

MAISTRA – Plaža na otoku Katarina 2018

MAISTRA – Plaža Petalon u Vrsaru 2005

Zemljani radovi

ISTARSKI VODOVOD – Rekonst. vod. ogranka Rov. selo – Karaštak 2020

ODVODNJA ROVINJ d.o.o. Rovinj – Pumpna stanica Mirna 2016

PLINARA d.o.o. Pula – Plinovod Rovinj – Rov. selo 2019

TDR Rovinj – Jezero TDR u Kanfanaru 2002