Benčić d.o.o.
OIB 17611818661
Braće Pesel 27
52210 Rovinj

Tel.: +385 52 830 894
Mob.: +385 98 255 375
Fax.: +385 52 840 761
E-mail: E-mail

Reference - Zemljani radovi

Odlagalište otpada Lokva Vidotto

Odlagalište otpada Basilica (sanacija)

Zemljani radovi (ostalo)