Benčić d.o.o.
OIB 17611818661
Braće Pesel 27
52210 Rovinj

Tel.: +385 52 830 894
Mob.: +385 98 255 375
Fax.: +385 52 840 761
E-mail: E-mail

Reference - Niskogradnja

Prometna i komunalna infrastruktura

 • Obalni kolektor Valdibora (Rovinj)
 • Ulica Mate Balote (Rovinj)
 • Autokamp Amarin (Rovinj)
 • Ulica Štanga (Rovinj)
 • Hotel Eden (Rovinj)

Prometnice

 • Ulica A. Bazzarinija (Rovinj)
 • Ulica V. Š. Paje (Rovinj)
 • Ulica 43. Istarske divizije
 • Bujska ulica (Rovinj)
 • Kružno raskrižje Mirna (Rovinj)

Javne površine

 • Istarska ulica (Rovinj)
 • Trg brodogradilišta (Rovinj)
 • Ulica Pietro Ive (Rovinj)
 • Igralište OŠ B. Benussi (Rovinj)
 • Parkiralište Sv. Vid (Rovinj)