Benčić d.o.o.
OIB 17611818661
Braće Pesel 27
52210 Rovinj

Tel.: +385 52 830 894
Mob.: +385 98 255 375
Fax.: +385 52 840 761
E-mail: E-mail

O tvrtki

Tvrtka Benčić d.o.o. osnovana je 1992. god. sa sjedištem u Rovinju. Osnovna djelatnost tvrtke je izvođenje radova u građevinarstvu, pretežno niskogradnji (kolničke konstrukcije, vodovodni i kanalizacijski sustavi, uređenje okoliša, zemljani radovi...). Tvrtka trenutno zapošljava 15 stalnih radnika, a tijekom građevinske sezone broj angažiranih radnika i kooperanata naraste do 50.

Trajna opredjeljenost tvrtke je stalna briga za kvalitetu usluga kroz tržišnu usmjerenost, poštivanje ugovorenih obaveza, te stalno ulaganje u unapređenje sustava upravljanja, obrazovanje djelatnika i novu opremu i strojeve.

Niskogradnja

Izgradnja i održavanje prometnica (kolničke konstrukcije, nogostupi, kružna raskrižja, parkirališta, ...). Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, kanalizacijski sustavi, vodovodni sustavi, objekti infrastrukture, ...). Izgradnja i održavanje javnih površina (igrališta, parkovi, ulice, trgovi, šetnice, biciklističke staze, komunalna oprema, ...).

Uređenje okoliša

Uređenje eksterijera stambenih i poslovnih objekata, hotela, stancija, ... Uređenje parkova, park šuma, plaža, auto kampova, ... Izvedba opločenja betonskom galanterijom (kulir ploče, betonski opločnici, ...), prirodnim kamenom, travnim pločama, ... Izvedba zidova i obloga zidova od prirodnog kamena (vrsta kamena i obrada prema zahtjevima projekta).

Zemljani radovi

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova (široki iskopi, iskopi za temelje i građevne jame, iskopi rovova za instalacije i drenaže, prijevoz materijala, uređenja temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljica, zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji, izrada bankina, ...).

Prijevoz

Prijevoz rastresitog materijala. Prijevoz manjih tereta kamionom sa dizalicom. Prijevoz strojeva specijalnom prikolicom.